Thực Phẩm Dinh Dưỡng

25 March 2017

Thực phẩm hữu cơ là gì?Thực phẩm hữu cơ là những loại thực phẩm được sản xuất bằng phương thức và tiêu chuẩn của nông nghiệp hữu cơ. Tiêu chuẩn về thực phẩm hữu cơ là khác nhau trên thế giới. Tuy nhiên nông nghiệp hữu cơ nói chung luôn hướng đến nuôi trồng thúc đẩy cân bằng sinh thái, đa dạng và bảo tồn đa dạng sinh học. Trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ có thể hạn chế sử dụng một số loại thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và phân bón tổng hợp. Thực phẩm hữu cơ cũng không được phép xử lý bằng chiếu xạ, dung môi công nghiệp hoặc các chất phụ gia thực phẩm tổng hợp.

Trải qua quá trình phát triển lâu đời, nông nghiệp có thể được mô tả như những đối tượng hữu cơ, chỉ trong thể kỷ 20 với sự phát triển của khoa học kỹ thuật hỗ trợ trong canh tác nông nghiệp khiến cho các sản phẩm từ nông nghiệp thường không được coi là sản phẩm hữu cơ.Các phong trào canh tác hữu cơ phát sinh trong những năm 1940 để hỗ trợ cho sự phát triển trong nền công nghiệp hiện đại hóa của nông nghiệp.

Người tiêu dùng quan tâm đến thực phẩm hữu cơ từ các phương thức canh tác phi hóa học, không sử dụng thuốc trừ sâu ngoài danh sách cho phép, được chế biến bảo quản tối thiếu nhất. Họ chủ yếu là phải mua trực tiếp từ người trồng. Phong trào "biết người nông dân của bạn, biết thức ăn của bạn" đã trở thành phương châm của một sáng kiến mới tiến hành bởi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ trong tháng 9 năm 2009.Định nghĩa cá nhân về những gì cấu thành "hữu cơ" được phát triển thông qua kinh nghiệm trực tiếp của người tiêu dùng bằng cách nói chuyện với người nông dân, thăm quan thực tế điều kiện của trang trại và các hoạt động sản xuất thực tiễn. Các trang trại nhỏ trồng rau (và lớn hơn một chút là có chăn nuôi gia súc) sử dụng phương thức canh tác hữu cơ có hoặc không có chứng nhận tiêu chuẩn luôn được người tiêu dùng cá nhân theo dõi.

Lý do quan trọng nhất cho việc mua thực phẩm hữu cơ có lẽ là niềm tin về các lợi ích sức khỏe cho các sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao hơn.Những sự tin tưởng này được thúc đẩy bởi các ngành công nghiệp thực phẩm hữu cơ, và đã thúc đẩy tăng nhu cầu tiêu dùng đối với thực phẩm hữu cơ mặc dù giá thành cao hơn và còn nhiều khó khăn trong việc khẳng định những lợi ích này một cách thuyết phục bằng khoa học. Nhãn hữu cơ cũng thu hút sự chú ý của người tiêu dùng để xem các sản phẩm là có giá trị dinh dưỡng tích cực hơn.

Thực Phẩm Hữu Cơ

No comments:

Post a Comment

About Us

Recent

Random

randomposts